To viktige funksjoner: Arkitekt og ansvarlig søker er nå på plass i Hovedhus AS. Vi har inngått et strategisk samarbeid med Arkitekt Giskegjerde AS om utførelsen av arkitektoppdrag og rollen som ansvarlig søker for våre prosjekter. Arkitekten jobber som en selvstendig men integrert enhet med team Hovedhus AS.

Alt på ett sted

Ved å knytte til oss god kompetanse innen arkitektur styrker vi vår posisjon i markedet og utvider spektret av tjenester til en mer helhetlig og enklere hverdag for kundene våre. Alt på ett sted!

Les mer om Arkitekt Giskegjerde her. 

Lik og del. Spre våre gode nyheter!

Tittel overskrift

teaser melding