Arkitektpakkene inkluderer

 • Komplett sett med byggesakstegninger og anbudstegninger for arkitektfag
 • Situasjonsplan
 • Terrengprofiler
 • Vindu- og dørskjema
 • Nettbaserte prosjekteringsmøter
 • Nettbasert revisjonshåndtering
 • 3D Perspektiv presentasjoner
 • Tegningene endres inntil dere er fornøyd

Med arkitektpakke fra ingeniør gjelder også følgende

 • Fast pris, ingen skjulte kostnader
  • Fastprisen betinger at vi leverer huset
 • Frikjøp kan skje ved å betale en nærmere avtalt sats, minimum 3 x fastpris i tilbudet
 • Oppstartskostnad er 10% av oppdraget og refunderes ikke
 • Hovedhus har eiendomsretten til tegninger inntil de eventuelt frikjøpes
 • Alle tegninger kan benyttes av Hovedhus AS i huskatalog eller annen markedsføring
 • Tegninger som er frikjøpte kan av kunden benyttes fritt overfor andre husbyggere

Andre priser:

 • Energiattest 5 000,- pr. boenhet
 • 3D Fotorealistisk presentasjon 8000,- for 1. bilde 5000,- pr. stk. for de neste

Reguleringsplaner

Med arkitekt Giskegjerde på vårt team kan vi også tilby komplette reguleringsplaner for større boligbygg og forretningsbygg.

Betingelser for teknisk tegning til fast pris

Leveransen omfatter

 • Komplett sett med tegninger som kan brukes til søknad om tiltak og som underlag for prising
 • Tegningene leveres som PDF
 • A3 Papirutskrifter av tegningene levert i målestokk
 • Følgende tegninger blir levert: Plan-, snitt-, og fasadetegninger samt situasjonskart
 • Tegninger blir kontrollert mot byggetekniske forskrifter og lokale bestemmelser
 • Korreksjonsrunde(r) inkludert
 • Ved endringer blir eksisterende bygg skissert som boksmodell
 • I teknisk tegning med rådgivning inngår også enkel 3D visninger

Grunnlag for fastpris

 1. Disse type skisser kan benyttes som underlag til oss
  1. Håndtegnede skisser på rutepapir for hver etasje med vegger, dør og vinduer plassert
  2. Datategninger fra Roomsketcher, Floorplanner eller tilsvarende
 2. Nødvendige mål dersom det ikke kan avleses av skissen
 3. Situasjonskart og reguleringsbestemmelser for tomten. Dette får du av kommunen
 4. Referansebilder for stilen du ønsker på huset
 5. Bilder fra eksisterende hus / fasader

Endringer

I korreksjonsrunden mottar du kun PDF dokumenter og du bemerker eventuelle feil eller missforståelser som er kommet på tegningene. Deretter produseres endelige tegninger som sendes over både som pdf og på papir. Endringer etter dette utføres til fastpris som avtales.

Betingelser

Vi tegner ditt hus eller hytte til en fast pris etter oppgitte størrelser. 1,5 etasjer betyr uten knevegger. Har husets øverste etasje knevegger regnes det som full etasje. Har eneboligen leilighet rykker du opp en klasse. For eksempel har du et hus på 1,5 etasjer og du skal ha leilighet i bygget så blir prisen som for «Enebolig 2 etasjer». Skal det tegnes en enebolig i 2 etasjer med leilighet så blir prisen for «Enebolig 3 etg.» osv.

Betingelser for ansvarlig søker

Leveransen kan omfatte

 • Vi påser at søknaden er komplett og inneholder alle nødvendige opplysninger
 • Forestå søknaden som ett-trinns søknad eller i to trinn med rammetillatelse
 • Varsling til naboer og gjenboere
 • Mottak av naboprotester og redegjør for disse
 • Vi er bindeleddet mellom tiltakshaver og kommunen
 • Ivareta plan- og bygningslovens bestemmelser i byggeprosess
 • Samordne ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende
 • Dokumentere i søknaden hvordan alle relevante krav er oppfylt
 • Begrunne tiltaksklasse
 • Påse utarbeidelsen av felles kontrollplan for prosjektering og utførelse
 • Samordning og kontroll for utførelse og dokumentasjon for sluttkontroll i forbindelse med brukstillatelse og ferdigattest

Betingelser

Prisene forutsetter ett-trinns søknad og inkluderer ikke eventuelle utforming av dispensasjoner, redegjørelser eller behandling av naboklager. Kommunale gebyrer, pålegg og direkte utlegg som for eksempel i forbindelse med nabovarsling, oppmåling, dispensasjoner og lignende er ikke inkludert. Forhåndskonferanse og eventuelle reise-, overnatting- og diettkostnader kommer som tillegg ved behov. De oppgitte priser gjelder ene-/tomanns- boliger Alle priser eks. mva.

Er ditt prosjekt ikke helt A4 etter våre betingelser så tar vi en vurdering av deres prosjekt og gir deg tilbud på ditt prosjekt til fastpris, timepris eller en kombinasjon av disse.

Generelt

Alle priser eks. mva. Fysiske møter, reisekostnader, opphold og diett er ikke inkludert og faktureres etter statens satser.

Inspirere ikke kopiere

Kunden er selv ansvarlig for å inneha rettighetene til det innsendte underlaget. Dette betyr at du kan ikke ta en kopi av et kataloghus og sende til oss som om det var ditt eget. Heller ikke skisser fra andre hvor du ikke har bruksrett. Selv om kopiering fra andre ikke er tillatt så er det fullt lov å la seg inspirere og bruke andre sitt materiale som utgangspunkt for å skape sitt eget.

Se våre referanser her – Velg Arkitekt/Teknisk tegning

Tittel overskrift

teaser melding