Fordeler med elementer

Det er mange fordeler med elementer i en byggeprosess. Her har vi listet opp åtte -8- fordeler som kan samles i følgende fem hovedgrupper:

  • Tekniske fordeler
  • Økonomiske fordeler
  • Tidsmessige fordeler
  • Miljømessige fordeler
  • Taktiske fordeler

Tekniske fordeler

Tørre konstruksjoner

All produksjon av bygget foregår innendørs i kontrollert klima. De produsentene som er dyktige oppbevarer også materialene som skal inn i produksjonen, i kontrollert miljø. På denne måten kontrollerer man fuktnivået i konstruksjonstrevirket. De har også rutiner for kontroll av fuktigheten ved mottak av trelast. I tillegg reduseres risikoen for at det tilføres fukt i på byggeplassen i form av snø eller regn siden bygget lukkes meget raskt. Transport av elementene skjer alltid i regnsikker emballasje.

Rene konstruksjoner

Å opprettholde kravene til «Rent Bygg» er enkelt med elementer kontra plassbygde konstruksjoner. All sagflis og spon blir kostet eller støvsuget vekk på fabrikkene og kommer ikke videre til byggeplassen.

Tette bygg

De konstruksjonsmessige prinsipper er gjennomtenkt, basert på erfaringer og tekniske krav og må ikke tilpasses for hvert bygg. Dette sikrer at man oppnår optimale løsninger med hensyn til tetthet. Problemer med tetthet skyldes ofte den totale prosjekteringen, og dette unngår vi når prinsippene er klare fra starten av.

Økonomiske og tidsmessige fordeler

«Tid er penger» – «Penger spart er penger tjent» – Vi har mange ordtak som knytter sammen tid og penger, og det er en god grunn for det. Tidsbruk og økonomi henger ofte nøye sammen.

Redusert byggetid

Tiden brukt på byggeplassen blir redusert dramatisk med bruk av elementbygg. For en enebolig kan tiden være helt nede i 3-4 dager for å lukke en enkel konstruksjon og 7-8 for en mer komplisert. Den reduserte byggetiden slår raskt ut på både den totale byggetid og på finansielle kostnader.

Redusert rigg og drift

Har du kortere byggetid blir også rigg og driftskostnader redusert betraktelig. Leie av stillas og heis eller lift konsentreres til en kort og definert periode.

Redusert avfall og bedre miljø

Mindre avfall er ikke bare bra for din økonomi men det gir også en miljømessig gevinst som vi alle er opptatt av. Kappesystemene hos produsentene er så optimalisert og utnytter materialet så godt at det for en komplett enebolig så blir det ikke mer kapp enn hva som kan samles i en kurv på ca 1m3.

Taktiske fordeler

Reduksjon av risiko

Risikoen for prosjektet reduseres betydelig ved bruk av elementer. Problemene avdekkes i forkant under planleggingen slik at risikoen for feil på byggeplassen skal være nærmest eliminert.

Summen av alt tidligere nevnt

Summen av alle de fordelene som tidligere er nevnt gir en samlet taktisk fordel i forhold til plassbygde konstruksjoner som «sliter» med alle problemer som er nevnt her.

 

 

Tittel overskrift

teaser melding