Leveransebeskrivelse – Hovedhus AS

Leveransebeskrivelse fra hovedhus pr. 24. oktober 2017. Der hvor overskriften er grønn vil alle underpunkter som også er grønn være med som standard. Der hvor hovedposten er lilla så vil de grønne underposter være med som standard dersom man har valgt hovedposten. Både tilvalg og variant vil medføre prisendringer i forhold til standard leveranse. Denne leveransebeskrivelse er en del av kontrakten og skal undertegnes sammen av kjøper og selger.

Grønn tekst: Standard leveranse    Lilla tekst: Tilvalg Blå tekst: Variant  Rød tekst: Ikke inkludert 

Generelt

Alle hus bygges etter Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10 eller TEK 17) som et minimum. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i leveransebeskrivelse med hensyn til konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning at dette ikke endrer pris eller kvalitet. Det kan påregnes at enkelte steder vil det være behov for innkassing av diverse tekniske føringer slik som VVS, elektro eller bærekonstruksjoner. Slik innkassing er ikke alltid vist i tegninger. Dersom ikke annet er spesifisert i tilbudet så er det standard leveranse som gjelder.

Husene prises levert og montert klar for tekniske installasjoner som elektriker, rørlegger og andre fag. Vi tegner og tilpasser alle hus etter deres ønsker og behov. Dette gjelder både design og materialvalg.

1) Tomten / Klargjøring

Tomt og tomtearbeid inngår ikke i leveransen. Eventuell tilbakefylling og planering utføres av tiltakshaver. Støttemurer og utvendige trapper eller andre utenomhus arbeider er ikke en del av standard husleveranse, men kan avtales/prises separat. Strøm, bunnledninger og vann må føres innenfor planlagt ringmur.

2) Betongarbeid / Ringmur og plate

Tomten må være opparbeidet, avrettet «ferdig til grunnmur» med singlet plate, (4-16 eller 8-11) ferdig komprimert og en toleranse på 0-3 cm samt merket for utplassering av bygget.

 1. Radonsperre med oppsamlere
 2. Isolasjon i grunnen 350 mm
 3. Ringmur system 450 mm høyde
 4. 100 mm betong såle inkludert armering
 5. Fundamenter og fester for søylepunkter
 6. Telesikring utenfor ringmur
 7. Støttemurer
 8. Utvendige trapper
 9. Rekkverk og levegger
 10. Andre plasstøpte konstruksjoner
 11. Hytte: Isolasjon i grunnen 250 mm
 12. Brostein, skifer, dekormurer, jord og gress

3) Vegg kledning

 1. Valgfritt profil liggende kledning type furu fra vårt sortiment
 2. Grunnet og malt ett strøk i valgfri farge
 3. 28 x 45 mm Luftelekter for liggende kledning
 4. Museband nede ved fundamenter
 5. Valgfritt profil stående kledning type furu fra vårt sortiment inkl. lekter + 21 x 45 mm sløyfelekter
 6. Royalimpregnering
 7. Cemberit betongplater vegg el. tilsv.

4) Utvendige vegger

Det kan bli et krav å øke tykkelsen på vegger til 250 mm dersom energiberegningen krever det.

 1. Trykkimpregnert bunnsvill og svillmembran
 2. Vindsperre type Delta-Vent/Tyvek el. tilsv.
 3. 9-10 mm vannfast gips plater
 4. Bindingsverk 45 x 195 mm 
 5. Isolasjon 200 mm
 6. Fuktsperre 0,2 mm Siga / plast folie
 7. 45 x 45 mm lekter
 8. Isolasjon 50 mm 
 9. 13 mm gips plater 
 10. OSB 15mm (hvis mot kjøkken)
 11. Ferdigmalte veggplater (Erstattes med valgt opsjon mot våtrom)
 12. 9 mm OSB plater for vegg med gips
 13. Hytte < 70 BRA: Bindingsverk 45 x 95 mm + isolasjon 100 + bindingsverk 45 x 45 mm + isolasjon 50
 14. Hytte 70-150 BRA: Bindingsverk 45 x 145 mm + isolasjon 150 + bindingsverk 45 x 45 mm + isolasjon 50

5) Sal- valm- og pulttak

Dette er standard løsning for skrå tak men endringer i isolasjonstykkelse kan bli aktuelt i forbindelse med energikrav.

 1. Takshingel eller takstein Benders Palema sort eller rød
 2. OSB-plater 22mm som undertak
 3. 45x70mm lekter for lufting
 4. Tyvek vindtetting el. tilsv.
 5. Taksperrer 45x45mm + 45×245 mm 
 6. 300 mm isolasjon
 7. 0,2 mm fuktsperre
 8. Vindskier, forkantbord, beslag, raftekasse og netting
 9. Andre taksteiner
 10. Torvtak

 6) Tak for hytter

 1. Toppdekke ATAB-SBS
 2. OSB 15mm
 3. 5x45mm krysslekter for tak
 4. 45x45mm krysslekter for tak
 5. Tyvek vindsperre
 6. Hytte < 70 BRA: 45x195mm taksperrer + 200 mm isolasjon Rockwool
 7. Hytte 70-150 BRA: 45 x 195 mm taksperrer + 200 mm isolasjon + bindingsverk 45 x 45 mm + isolasjon 50

7) Flatt tak med trevirke

Dette er standard løsning for flate tak men andre løsninger kan avtales i detaljer senere

 1. Toppdekke ATAB-SBS eller tilsvarende
 2. Taktro 18 mm vannfast finerplater
 3. Minimum 350 mm konstruksjons­­bjelke etter statiske/snølast beregninger
 4. 350 mm isolasjon Rockwool
 5. Ensidig fall 1:40 med utvendige takrenner
 6. Toppdekke PVC Protan duk
 7. Flersidig fall 1:40 med innvendige taknedløp med varmekabel

8)  Flatt tak med ståltak

Dette er en alternativ løsning for flate tak som eventuelt prises separat

 1. Toppdekke ATAB-SBS eller tilsvarende
 2. 40 mm Rockwool Monorock PRO ikke brennbar trykkfast isolasjon
 3. Minimum 210 mm EPS isopor Isolasjon
 4. W profil korrugerte stålplater
 5. Ensidig fall 1:40 med utvendige takrenner
 6. Toppdekke PVC Protan duk
 7. Flersidig fall 1:40 med innvendige taknedløp med varmekabel

9) Takrenner og snøfangere

 1. Utvendige takrenner og nedløp 
 2. Snøfangere, stigetrinn og feieplatå (ved skråtak)

10) Innvendige vegger (Teknisk)

Mot kjøkken eller bad eller der hvor det skal avløp ned brukes denne beskrivelsen for innvendig vegg i stedet for standard. 10)

 1. 45 x 125 mm Bindingsverk
 2. 120 mm Isolasjon Rockwool
 3. OSB 15mm mot kjøkken / bad / teknisk side

10) Innvendige vegger

 1. 45 x 95 mm Bindingsverk
 2. 100 mm Isolasjon Rockwool
 3. 13 mm gips plater begge sider
 4. Bad: OSB 15mm + Wedi plate
 5. Ferdigmalte veggplater begge sider
 6. Kledning mot betongvegg: 45 x 45 mm + 50mm isolasjon
 7. 9 mm OSB plater begge sider
 8. Vegger mellom boenheter er doble (2x45x95mm)med 35 mm gap og 2 x 13 mm gips. Isolasjon2 x 100mm. 
 9. Mellom brannceller legges det alltid dobbel gips 13 mm.

11)    Innvendig himling

 1. 0,2 mm folie (kun mot yttertak)
 2. 45mm lekter av metall for takplater
 3. 50 mm isolasjon (Ikke i hytte)
 4. Ferdigmalte plater i himling
 5. 13 mm gips plater – himlinger sparkles, pusses og males x 3
 6. Listefri overgang vegg / tak

12) Etasjeskiller

 1. 22 mm underlagsplate av spon
 2. 45 x 245/300 mm gulvbjelker
 3. 200 mm isolasjon
 4. Lekt
 5. Gipsplater

13) Gulv på betongdekke

 1. Avretting av betongdekke hvis nødvendig hvis dekke er levert av Hovedhus AS

14) Vinduer og utvendige dører

Vinduer er 3-lags glasspakke med U-verdi =0,8 W/m2K eller bedre.

 1. PVC vinduer hvite m/beslag av metall
 2. Ytterdør etter vårt utvalg
 3. Åpningsvinduer leveres etter spesifikasjon
 4. Terrasse og balkongdører i PVC
 5. Utvendige heve-/skyvedører i hvit PVC
 6. Trevinduer malte
 7. Alu-/Tre vinduer. Malt innside
 8. Varmedempende glass
 9. Sikkerhetsglass
 10. Takvinduer

15) Balansert ventilasjon

 1. Balansert ventilasjon 80% effekt
 2. 85-95% effekt i varmeveksler
 3. Separat ventilasjon i leiligheter

 16) Innvendige dører

 1. Hvit glatt utførelse MDF fyllingsdør
 2. Dørvrider med låsekasse og vrider
 3. Dører i ønsket farge
 4. Profilerte dører

17) Lister og foringer

 1. Listverk for dører malt 16×70 mm furu
 2. Foringer for vindu og dører malt furu
 3. Listverk malt 16×70 mm furu
 4. Taklister malt furu
 5. Gulvlister malt 16×70 mm furu
 6. Vindu og tak glatt/uten list dersom gipsvegger

 18) VVS Rør-i-rør

Alle bunnledninger for drenering, vann og avløp med oppstikk og jordingsmuffe må være på plass med tilstrekkelig jordings­ledning opp til nærmeste vegg.

 1.  Normal rør-i-rør i henhold til forskrift
 2. 1 stk. utvendig tappepunkt
 3. 1 stk. utslagsvask på vaskerom/bad
 4. 1 stk. tappepunkt og sluk for vaskemaskin
 5. Varmtvannstank 300l
 6. Bunnledninger
 7. Vannmåler

19) Elektro NEK-400:2010

Byggestrøm med inntaksskap skal være etablert. Strømkabel legges i grunnen med tilstrekkelig lengde for å nå innvendig sikringsskap.

 1. Stikk / brytere etter standard
 2. Sikringsskap med jordfeilautomater
 3. Overspenningsvern
 4. Moderne enkel belysning i tak
 5. Brannvarsling med inntil 4 trådløse soner
 6. 1 stk. komfyrvakter på kjøkken
 7. 1 stk. TV/data punkt, tomme rør
 8. Strøm til varmepumpe og el-kolbe
 9. Adskilt kurs komfyr og platetopp
 10. Flate innfelte stikk
 11. Bevegelsessensorer innvendig 3 stk.
 12. Bevegelsessensor carport

 20) Elektro Varmekabler

 1. Varmekabler på bad
 2. Varmekabler i vaskerom
 3. Varmekabler i hall/entre
 4. Varmekabler utenfor inngang
 5. Varmekabler i garasje

21) Elektro Downlights

 1. På kjøkken – 4 stk. m/dimmer
 2. I stuen – 6 stk. m/dimmer
 3. På bad – 4 stk. m/dimmer
 4. I gang/hall – 4 stk. m/dimmer

22) Elektro Smarthus

 1. Styring av lys
 2. Styring av varme
 3. Markiser og værstasjon
 4. Foto-/bevegelsessensor

23)    Kjøkken

Kjøkken med slette eller profilerte dører – hvit glatt utførelse. Nedenfor vises standard løsning som er inkludert i innredningspakken. Vi kan gi pris på andre løsninger og utforming etter deres ønsker og behov.

 1. Benkeplater i eik eller laminat
 2. Hvitmalte slette dører
 3. Skap etter tegninger fra oss
 4. Mekanikk med softclose
 5. En skuff med innlegg for bestikk
 6. Søppelbøtter for sortering
 7. Sokkel list med støvsperre
 8. Ventilrister over/under langskapene for integrert utstyr
 9. Benkeplater i Kompositt, keramikk, granitt eller marmor
 10. Led lys i vitrineskap og under overskap
 11. Frittstående kjøkken øy

 24)     Integrerte hvitevarer 

 1. Oppvaskmaskin
 2. Steketopp
 3. Stekeovn og mikrobølgeovn (i samme langskap)
 4. Kjøleskap og fryser (i samme langskap)
 5. Ventilator

25) Innredning bad

 1. Vegghengt toalett med softclose
 2. Glassvegger til dusjhjørne
 3. Underskap 80cm med servant, speil, belysning og strømuttak
 4. Dusjkabinett
 5. Glassbyggerstein
 6. Underskap 60cm med servant, speil, belysning og strømuttak
 7. Underskap 1200cm med servant, speil, belysning og strømuttak
 8. Side-/ høyskap 30-35cm

26) Sanitærutstyr

Sanitærutstyret kommer normalt fra Klaudi Zenta i de modeller vist på våre nettsider eller tilsvarende. Det inkluderes følgende som standard dersom sanitærpakken er inkludert.

 1. Blandebatteri kjøkken
 2. Blandebatteri håndvask
 3. Blandebatteri dusj
 4. Holder og dusjhode
 5. Blandebatteri badekar

27) Innvendige materialer gulv

Parkett inngår ikke i gang, bod, bad eller andre steder hvor det skal være fliser.

 1. Parkettunderlag Tuplex 3mm
 2. 3-stavs eikeparkett
 3. Dempende lag for trinnlyd
 4. 1-stavs eikeparkett
 5. Fliser i gang/vindfang

 28)    Innvendige materialer våtrom

Det inngår legging av maksimalt to -2- flistyper som er standard i leveransen. For flere typer eller andre størrelser vil det bli beregnet et tillegg.

 1. Fliser på gulv fra vårt utvalg 20×20
 2. Fliser på vegger fra vårt utvalg 20×40
 3. Ønsker flere typer eller størrelser
 4. Våtromsplater på vegger fra vårt utvalg
 5. Våtromsmaling

 29)    Garderober

 1. En skyvedørsgarderobe med speil i gang. maks. 3 dører 1)
 2. En skyvedørsgarderobe med speil i hovedsoverom 1)
 3. Hvit glatt garderobeskap i soverom 60 cm
 4. Hyller, sidevegger og innredning til garderober

 30) Terrasser / Balkonger

 1. Trykkimpregnert utførelse på dekke og utvendige bærekonstruksjoner
 2. 45 x 145 mm bærekonstruksjon
 3. 28 x 70/95/120 mm terrassebord grønn eller brun
 4. Rekkverk med vertikale spiler og håndlist i trykkimpregnert utførelse
 5. Rekkverk etter eget design
 6. Terrasser på terreng

31) Pipe

 1. Stålpipe med pipehatt og gjennomføring tak
 2. Enkel frittstående ovn
 3. Elementpipe med pipehatt

 32)    Trapp

Trapper leveres i antall og form slik som spesifisert i tegninger. Er ikke annet nevnt leveres åpen rett trapp i furu.

 1. Åpen rett trapp med vanger og rekkverk i furu
 2. Åpen rett trapp i eik med hvite vanger og rekkverk
 3. L-Sving
 4. U-Sving
 5. U-Sving bred
 6. Lukket

 33)    Alternativ varme

 1. Varmepumpe luft/luft
 2. Rør og kassetter alle P-Rom
 3. Varmepumpe Luft/Vann til vannbåren varme

 34)    Andre opsjoner

 1. Sentralstøvsuger

 35) Garasje / carport

 1. Samme tak design som huset men i lett utførelse
 2. Utvendig kledning som for huset
 3. Bindingsverk 45 x 100 mm
 4. Bunnsvill
 5. Takrenner og nedløp
 6. Armert betongdekke 100mm
 7. Leddport fra Eurodoor med portåpner
 8. Isolasjon 100 mm
 9. PE 0,2 mm plast folie
 10. OSB 10 mm plate
 11. Lys og stikk

 36) Rigg og drift

Enkelte deler av rigg og drift er ikke medtatt i tilbudene da dette varierer med lokale tilbud. Detaljer avtales med tiltakshaver.

 1. Lossing av leveranser på byggeplass
 2. Prosjektledelse utover elementleveranser
 3. Kranbil under montering
 4. Leie av spise- /sanitærbrakke for byggeplass
 5. Stillas inkl. Leie, montering/demontering og transport
 6. Losji til mannskap 2-4 mann varieres i byggeperioden
 7. Byggestrøm
 8. Containere for søppel på byggeplass
 9. Eventuelle tak over tak eller annen beskyttelse mot vær dersom nødvendig

37) Frakt

 1. Transport og forsikring til byggeplass eller nærmeste egnede lossested. Egnet lossested vurderes av sjåfør
 2. Mellomlagring og videretransport til byggeplass hvis behov

38) Annet utenom byggesett

 1. Konstruksjonstegninger
 2. FDV Dokumentasjon
 3. Plan, snitt og fasadetegninger
 4. Byggesøknad

39) Diverse

Alle oppgitte spesifikasjoner er veiledende og kan bli endret som følge av blant annet statiske beregninger, myndighetpålagte krav, lover og regler samt varmetaps kalkulasjoner. Lokale og stedspesifikke krav på byggeplass kan også medføre endringer.

 1. Våre priser inkluderer ikke offentlig gebyrer eller avgifter
 2. Tiltakshaver må besørge kjørbar vei for trailer til byggeplassen og tilstrekkelig lagerplass på tomten for byggematerialer, rigg, søppelcontainer og biler.
 3. Det er tiltakshavers ansvar å holde veien og byggeplassen åpen og vedlikeholdt hele året, for eksempel ved behov for snørydding
 4. Uavhengige kontroller slik som blant annet trykktesting og kontroll våtrom skal utføres av uavhengig 3. part og er ikke en del av vår leveranse. Dette skal besørges av tiltakshaver på oppfordring fra Hovedhus AS når bygget er klart
 5. Torvtak må vannes av kunde når det er lagt på plass

Forbehold

Vi tar forbehold om feil i denne leveransebeskrivelsen. Det er loven og stedlige bestemmelser som setter endelige krav til minimum leveranse. Byggene overleveres støvsuget og rengjort. Vasking inngår ikke i leveransen. I noen tilfeller kan ikke det oppgitte produkt leveres. Det blir det valgt et tilsvarende produkt med hensyn på pris/kvalitet.

Byggetid

Hovedmontasjen og oppsett av ferdig utvendig bygg tar 3-7 dager. Normalt for en enebolig regner vi med 6-8 måneder byggetid fra oppstart til ferdig hus ved en komplett leveranse. Dette forutsetter rasjonell framdrift hvor det ikke gjøres endringer i byggeprosessen.

 

Få tilbud i henhold til denne spesifikasjon! Klikk her!

Tittel overskrift

teaser melding