Planlegging i fokus for en privat tiltakshaver

Er du en privatperson som skal bygge nytt hus, endre eller utvide noe for deg selv? Dette er kanskje ditt livsprosjekt og det eneste prosjektet du vil gjennomføre.  Da kan vi hjelpe deg videre og du bør lese denne siden i sin helhet. Her er mye nyttig og viktig informasjon.

Vårt produkt er fokus på arkitektur og prosjektering med godt forarbeid og planlegging til den private tiltakshaver. Om det er en utvidelse i høyden, tilbygg, ny enebolig eller en leilighet oppå garasjen så er jobben like viktig.

Problemet i byggebransjen

Det var i 2016 i alt ca. 180.000 konflikter og 933 konkurser i bygg og anlegg. 71% av de økonomiske overskridelser skyldes feil og mangler i forarbeidet fra prosjekteringen. Svært få områder er så komplisert og lovregulert som byggebransjen. Derfor er det lett å gjøre alvorlige feil dersom man har hastverk i planleggingen. Statistikken viser at det gjøres svært mye feil. (ref. Konflikter i byggebransjen)

Utfordringen til en tiltakshaver

En Privat tiltakshaver trenger derfor en partner med fokus på god planlegging og åpen dialog tidlig for å unngå økonomisk tap og konflikter slik at livsverket eller drømmen kan realiseres!

En av de største problemene er når løsninger i tidlig fase skal kommuniseres og diskuteres. Da må man ha effektive verktøy for å skape felles forståelse og som gjør endringer enkelt.

Løsningen

Vi har hovedfokus på idé-utvikling og i planleggingsfasen siden det er dette stadiet som er årsaken til alle problemene senere. Å forhaste seg i denne fasen kan ruinere ditt prosjekt. All erfaring og statistikk forteller oss det! Utviklingsfasen er den desidert viktigste fasen av prosjektet. Alt annet styres nesten direkte fra resultatene av denne fasen.

Vi setter oss nøye inn i dine ideer og behov og holder dette opp mot de lokale bestemmelser for tomten din. Deretter lager vi et skisseprosjekt og bruker mye tid på å se på og diskutere løsninger med deg.

Når ideene begynner å bli konkrete så viser vi dette i form av 3D bilder og interaktive 3D visninger som du kan bevege deg rundt i. Alt legges inn i terrenget for din tomt så du skal aldri være i tvil hvordan det kommer til å bli.

Vi holder på til du er fornøyd og til alle lover og regler er på hensyntatt. Deretter søker vi kommunen for deg.

Prosessen i planleggingen

I denne prosessen er det enkelt å se og forstå slik at man kan revidere både ideene og kanskje behovene underveis. Her blir veien til i fellesskap.

Utviklings- og søkerfasen

Denne første fasen som er planlegging avsluttes med byggesøknad.

Eksempler på prosjekter og pris

Kvam hytten

 

Kvam Hytten – Et enkelt lite oppdrag med opptegning fra skisser og noen ideer fra kunden. Noen arkitektoniske føringer er lagt inn. Pris 35.000,- + mva.

 
 

Kvam hytten bygget.

Sætre Byggefirma AS

Fagerlia – Hurum

 

Fagerlia på Sætre i Hurum er et prosjekt med 5 etasjer, parkeringsanlegg, 3 svære «leiligheter» med heis. Totalt 1072 m2 BRA. Kostnaden ble på omlag 120.000,- +mva.

 

Olav Meland:

Jeg ønsket stor grad av delaktighet og opplevde Bordewich som meget fleksibel og med evne til å utvikle prosjektet sammen. 

 

3D Interaktiv visning

Alle våre prosjekter legger vi ut på vår nettside, online som en 3D modell. Her kan du selv og sammen med oss sitte å bevege deg rundt i ditt bygg for å se hvordan det kommer til å bli.

Alt er inkludert også byggesøknaden! Når vi er ferdig så skal du i praksis kunne starte med byggingen.

Fordelene ved å bruke oss

Svært få av våre konkurrenter tilbyr tjenester gjennom hele prosjektet fra idé til ferdig bygg og kan samtidig opptre uavhengig av leveransene. Vårt fokus er der hvor de største feilene ligger i bransjen: Planleggingen og prosessen og ikke produktene i seg selv.

En vanlig konkurrent kan gjerne tilby arkitektur og ikke noe mer. Eller de tilbyr byggingen og ikke noe mer. De som tilbyr begge vil normalt låse deg til deres produkter og fokuserer derfor sterkere på leveransene enn planleggingen.

Hovedhus AS kan bistå deg gjennom hele prosessen som din partner og konsulent fra A til Å. Det er vår fordel! Å være en uavhengig partner som du har gjennom hele prosessen!

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Tittel overskrift

teaser melding