Bergsodden Sykehjem

Her hadde vi det tegnetekniske oppdraget med el. installasjoner som føringskanaler og belysning. Oppdatering og kontroll med mengder.

Tittel overskrift

teaser melding