Bjørn Rasch Tellefsen

Digitaliseringsprosjekt med teknisk tegning og rekonstruksjon av gamle tegninger samt fysisk oppmåling i bygget. Digitalt grunnlag skulle brukes for nye ominnredninger og planlegging av nye funksjoner. Komplett 3D modell utviklet for hele bygget som BIM modell. Deretter høstes mengder og arealer.

Tittel overskrift

teaser melding