Fagerlia Hurum

Et prosjekt i 5 etasjer inkludert garasjeanlegg heis og 3 store leiligheter / hus. Eiendommen ved Sætre har en formidabel flott utsikt med så mye lys og utsikt var det om å utnytte dette maksimalt. Arbeidet har bestått av arkitektonisk utforming og finne gode løsninger for maksimal arealutnyttelse med hensyn på både utsikt og innsyn. Et utfordrende og arkitektonisk krevende men inspirerende prosjekt. Det er i kampen mellom restriksjoner, krav og ønsker kreativiteten får sin fulle virke.

Olav Meland, tomteeier og eiendomsutvikler forteller:

Einar Bordewich ble valgt fordi jeg ønsket en sterk grad av involvering og delaktighet i prosessene. Jeg opplevde han som fleksibel, lyttende og hadde evne til å la prosjektet bli utviklet sammen med oss under mottoet «Veien blir til mens vi går». Dette kombinert med hans evner til å tegne og fremstille prosjektet visuelt var svært viktig for meg.

Tittel overskrift

teaser melding