Frydenlundsgate Narvik

Et omfattende teknisk tegneprosjekt som ble utført i samarbeid med arkitekt Kjell-Roar Kanebog. Her ble grovskissene og ideene utformet av arkitekten mens den tekniske tegningen og praktiske løsningene ble utarbeidet av ingeniør Einar Bordewich. En rekke kommunale restriksjoner og krav gjorde prosjektet både utfordrende, krevende og spennende.

Tittel overskrift

teaser melding