Kristian Holst AS

Kristian Holst ønsket forslag til nye kontorlokaler for utleie. De hadde en rekke behov og funksjoner som de definerte og som de ønsket inn i prosjektet. Vår oppgave var å finne gode løsninger og arealutnyttelse samtidig som man ivaretok økonomien i prosjektet med hensyn på utleie. Både åpne og lukkede kontorlandskap med kantine, fellesrom og auditorium ble en del av vår løsning.

Kristian forteller:

Vi valgte Einar Bordewich (Ref. tidligere eier av 3D Visuell AS) på grunn min bekjentskap til han og hans erfaring med slike oppdrag. Han hadde kunnskaper innen tegning og kunne fremstille gode 3D visninger av løsningene samtidig.

Det å få visualisert prosjektet gjorde at prosessen kom raskere i gang og hans løsning ble en del av utviklingen av den endelige løsningen.

 

Tittel overskrift

teaser melding