Prosjektledelse

Vi påtar oss total prosjektledelse, kontroll og administrasjon med hele prosjektet eller bare de deler som du ønsker å sette bort. Fra idé eller byggedrøm til nøkkelferdig hus og oppfølging i reklamasjonsårene. Våre tjenester er et supplement til salg og oppføring av elementer og tilbys kun sammen med slik leveranse  i et prosjekt.

De som føler de ikke har kompetanse, tid eller ønske om å være så delaktig, kan bare lene seg tilbake og la prosjektlederen gjøre jobben som om det var en totalentreprise.

Byggherrestyrt delt entreprise (CM-Modellen / CM-Entreprise)

Denne entrepriseformen (samspill kontrakten) benyttes når du ønsker en nøkkelferdig løsning hvor du overlater enten alt eller det meste av styring til en uavhengig 3. part. Vi blir din prosjektleder og jobben er ikke over før 5 år etter overtakelsen.

Ofte har noen en venn eller slektning innen byggebransjen som skal ta deler av prosjektet. Andre vil rett og slett styre enkelte deler selv mens resten settes ut til andre. Da er dette den beste entrepriseformen for deg.

I en byggherrestyrt delt entreprise (også kalt CM modellen – Contract Managment) kan byggherren ha langt større delaktighet og kontroll enn i en totalentreprise. I tillegg utnyttes konkurranseprinsippet sterkere enn andre entrepriseformer, hvor alt settes til en -1- entreprenør. Denne styrer da alt i lukkede møter. CM-modellen sikrer at man oppnår et rimeligere prosjekt enn andre entrepriseformer.

Vi benytter moderne og online styrte systemer med kontroll på hvem som ser hva. Derved er du som byggherre og alle involverte parter oppdatert til enhver tid. Alle møter styres primært gjennom online video konferansesystemer.

Les om alle fordeler med elementer! 

Fordeler med CM-modellen

Et av hovedfortrinnene med CM modellen og total prosjektledelse er fortløpende innhenting av tilbud og derved kjøp av entrepriser og leveranser som utnytter konkurransen i markedet på en best mulig måte.

En annen fordel er at byggherren får fullt innsyn i prosjektet og økonomien og har stor myndighet til å påvirke og beslutte alle valg. Fra de store overordnede valg ned til de minste detaljer hvis han ønsker det.

Byggherren har det endelige ordet i valg av under-leverandører og løsninger etter råd og veiledning fra prosjektleder. Dersom du liker ansvar, innsyn og delaktighet i ditt byggeprosjekt er dette den rette entrepriseformen for deg.

Prosjektorganisering ved delt entreprise. Byggherren og prosjektleder utgjør det øverste styringsnivå i prosjektet.

Kontakt oss NÅ! 

Tittel overskrift

teaser melding