Snekkerferdig – Klar for tekniske installasjoner

Dette er valget for deg som vil spare penger eller ønsker å styre prosjektet selv med egeninnsats. Du kan kjøre prosjektet ditt enten som byggherrestyrt entreprise, eller vi kan gjennomføre en slik entreprise for deg.

Her er prisen inkludert montering av alle elementene på en allerede ferdig støpt betongplate. De innvendige materialene og den siste 5 cm isolasjonen leveres med og monteres når de tekniske fag er ferdig. På alle gulvene legges det parkett foruten på bad og andre områder det skal være fliser. Parketten tildekkes med papp for å unngå skader under det videre arbeid. Huset er komplett utvendig og ferdig grunnet og malt i den fargen du ønsker. Huset er levert i første fase med den innvendige isolasjonen og plasten på plass samt utforet med 45mm lekt slik at elektriske og andre tekniske installasjoner kan starte.

Følgende arbeid inngår når levert for betongdekke:

Snekkerferdig:

 • Montasje av utvendige og innvendige vegger
 • Montasje av tak med taktekking. Betongstein eller PVC/asfalt membran avhengig av bygg
 • Montasje av isolasjon og dampsperre i yttervegger og tak
 • Montasje av utforing 45mm for skjulte tekniske installasjoner (El., vvs, smarthus etc.)
 • Montasje av bjelkelag / etasjeskiller for de som har flere etasjer
 • Montasje av rekkverk innvendig og utvendig
 • Montasje av innvendig gips eller avtalt ferdigmalte plater
 • Montasje av innvendig parkett på alle rom, foruten våtrom og der det planlegges fliser
 • Montasje av innvendige trapper
 • Montasje av alle innvendige dører
 • Montasje av alle innvendige lister og utforinger
 • Montasje av takrenner og nedløp
 • Montasje av utvendig omramming og belistning
 • Montasje av terrasser på bygning
 • Montasje av alle vinduer og dører
 • Utvendig grunnet og malt i ønsket farge

Dette arbeidet gjenstår når vi har levert Snekkerferdig:

 • Elektriker og materiell
 • Rørlegger og materiell
 • Ventilasjon og varmegjenvinning
 • Ovner, peis, badstuovn, skap, hyller, kjøkken- og baderomsmøbler
 • Malerarbeid (sparkling og maling) og materiell
 • Membran og flislegging
 • Terrasser på terreng
 • Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet

Dette må være utført før vi kommer:

 • Grunnarbeider
 • Bunnledninger, el. og jording samt frostsikring
 • Dreneringer
 • Plate på mark av betong med radon, eller søyler for hytter
 • Thermomurer og støttemurer

I vår leveransebeskrivelse står det mer detaljert hva som inngår og hva som ikke er med i hver enkel post, og hva som gjelder for rigg og drift. Det enkelte byggesett kan variere eller avvike fra hva som er med i standard leveranse. Se informasjon for det enkelte bygg.

Tittel overskrift

teaser melding