Tjenester

Behovene til en bedrift eller privatperson kan variere mye. Vi tilpasser oss til ditt behov og ønsker. Vi kan hjelpe deg innen mange områder i en byggeprosess. Fra tegning av en garasje til store leilighetsprosjekter. Fra ansvarlig søker til prosjektleder som tar ansvaret for alt. Ring for en uforpliktende samtale så kan vi sammen finne ut hva du trenger hjelp til og hva det vil koste.

Vi utfører de fleste oppdrag på faste og avtalte priser. Har du mer udefinerte eller omfattende oppdrag hvor det ikke er mulig å gi fastpris er vår pris for rådgivende ingeniør kr. 950,- + mva. pr. time.

Teknisk tegning til faste priser

Teknisk tegning med 3D

3D Visning i fotokvalitet

Vi utfører teknisk tegning til faste priser av din garasje, tilbygg, påbygg, enebolig eller to-mannsbolig. Har du skisser eller klare ideer om hvordan du vil ha huset ditt så tegner vi det opp til fullverdige tegninger som kan brukes til både prisberegning, byggesøknader og eventuelt med 3D fotovisning til salg.

Opptegning av leilighetsprosjekter, rekkehus og kontor-/industribygg utføres på fastpris etter nærmere avtale.

 

Arkitektur tiltaksklasse 1 og 2

Godkjent for ansvarsrettVi leverer både arkitektoppdrag og søknadsprosess. Dette gjør det svært mye enklere for deg som kunde å få alle tjenester tilbudt gjennom samme firma.

Vår arkitekt utfører arkitektoppdrag, brannteknisk prosjektering, reguleringsplaner, 3D modellering og fotomontasjer.

Vår ingeniør utfører arkitektoppdrag, teknisk tegning, 3D modellering og visualisering. Vi er også ansvarlig søker og tar oppdrag over hele landet.

Ansvarlig søker

Vi påtar oss rollen som ansvarlig søker til faste priser av ditt prosjekt. Prisene blir litt forskjellig avhengig av hva som er din situasjon. Det er stor forskjell på å søke inn en fasadeendring uten dispensasjoner og for eksempel et nybygg med dispensasjon. Vi blir din (tiltakshavers) representant overfor kommunen og vil være kommunens kontaktperson i hele byggesaken.

Ansvarlig søker er en omfattende og ansvarsfull jobb. Vi bistår deg i hele prosessen på en ryddig og mest mulig effektiv måte fram til ferdigattest. Tar oppdrag over hele Norge. For nybygg vurderer vi i hvert enkelt tilfelle om du bør søke etter TEK10 eller TEK17.

Tittel overskrift

teaser melding